Условия за ползване на сайта

Използването на уебсайта www.cocculine.boiron.bg представлява приемане от Ваша страна на Условията за ползване („Условия/та“), съдържащи се тук и във всички приложими закони. Съветваме Ви да прочетете и се запознаете с Условията.

 1  Потребителят сам е отговорен за редовен преглед на Условията. Използването на този уебсайт след промени в Условията означава, че потребителя приема евентуалните промени.

 2  Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

 3  С използването на уебсайта Вие декларирате, че сте пълнолетен.

 4  Информацията на този сайт не е предназначен да се използва като заместител на всякакъв вид професионален съвет, включително медицинска диагноза или лечение. Не трябва да се предприемат каквито и да са действия, като се разчита на информация от сайта, без да се търси съвет от квалифициран здравен професионалист.

 5  Информацията, предоставена в този сайт е за общообразователни цели и е само с общ информативен характер, не следва да се разчита на нея или тя да се тълкува като препоръка за конкретен план за лечение, препоръка за лечение с определен продукт/и или за тяхното действие, които според конкретния случай могат да бъдат много различни.

 6  Вие се съгласявате, че единствено Вие носите отговорност за защитата и поверителността на Ваши лични данни, потребителско име, парола и всякаква друга информация, използвани от Вас при достъп до този сайт.

 7  Потребителят изрично се съгласява да използва сайта на БОАРОН БГ ЕООД изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от БОАРОН БГ ЕООД, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

 8  БОАРОН БГ ЕООД се стреми да получава и да публикува информация само от достоверни източници, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която БОАРОН БГ ЕООД не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

 9  Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на БОАРОН БГ ЕООД, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на БОАРОН БГ ЕООД. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на БОАРОН БГ ЕООД. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

 10  Независимо от Вашите лични данни, (за ползването на които Вие давате пълно съгласие с факта на ползването на сайта на БОАРОН БГ ЕООД), Вие предоставяте неизключителен, валиден за целия свят, безвъзмезден лиценз на Boiron да възпроизвежда, променя, адаптира, или използва по друг начин коментариите или статиите, които сте представили на този уеб сайт и се отказвате от всички права върху тях.

 11  Всяка информация, идеи и концепции, предоставена от Вас за сайта по електронната поща или по друг начин се предоставят като неповерителни на БОАРОН БГ ЕООД, който има право да възпроизвежда, публикува или използва по всякакъв друг начин тази информация, идеи и концепции без за това да дължи каквото и да е заплащане или обезщетение.

 12  Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където БОАРОН БГ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че БОАРОН БГ ЕООД одобрява предлаганите там продукти или услуги.

 13  Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква задължителна регистрация от потребителите. В някои раздели на сайта от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. БОАРОН БГ ЕООД няма да предоставя тази информация на трета страна без съгласие на потребителя и гарантира спазването на конфиденциалността й.

 14  БОАРОН БГ ЕООД не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за евентуални неточности, за пълнотата и актуалността на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

 15  БОАРОН БГ ЕООД и поддържащия услугите на настоящия сайт персонал се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

 16  БОАРОН БГ ЕООД не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

 17  БОАРОН БГ ЕООД си запазва правото без предупреждение, по всяко време да извършва всякакви промени, да прекрати правото Ви да използвате този сайт, да променя или изтрива материали от този сайт.

 18  БОАРОН БГ ЕООД не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

 19  С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уеб сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на БОАРОН БГ ЕООД.