Какво представлява Кокулин®?

Кокулин® е хомеопатичен лекарствен продукт за профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.

boiron_logo_b

Терапевтични показания

Име на лекарствения продукт

КОКУЛИН®таблетки
Качествен и количествен състав
в 1 таблетка от 150 mg:

Cocculus indicus 4 СН 0,375 mg
Nux vomica 4 СН 0,375 mg
Tabacum 4 СН 0,375 mg
Petroleum 4 CH 0,375 mg

Помощни вещества: лактоза, захароза.

Лекарствена форма

Таблетки.

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изо-малтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Предозиране

Неприложимо.

Фармацевтични данни

Списък на помощните вещества
Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Фармакологични свойства

Фармакотерапевтична група:
хомеопатичен лекарствен продукт
Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости

Неприложимо.

Срок на годност

5 години.

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката

Картонена кутия съдържаща 30 таблетки.

Листовка за пациента

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

  • Профилактично:
    по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
  • С лечебна цел:
    по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда. Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.
  • Деца под 6 години:
    таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Други продукти на Боарон в България